«Київ M-Fest» 2020

РЕЄСТРАЦІЯ для учасників «M-Fest»

Програма «M-Fest 2020»

Положення

про  Відкритий методичний фестиваль закладів позашкільної освіти «Київ M-Fest»

(ІХ Відкрита методична виставка)

 

Тема: « Від Нової української школи до Нового українського позашкілля»

 

 1. Мета та основні завдання

 

 • Метою проведення Відкритого методичного фестивалю є виявлення та поширення сучасних інноваційних технологій роботи педагогів у закладах позашкільної освіти, а також популяризація кращого досвіду.

1.2. Основні завдання фестивалю:

1.2.1. Сприяння активізації педагогічної творчості працівників позашкілля, прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику.

1.2.2. Популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій освітнього процесу в закладах позашкільної освіти;

1.2.3.  Сприяння підвищенню фахової майстерності методистів, педагогів.

1.2.4. Створення інформаційно-ресурсного банку передового досвіду роботи  педагогів у системі позашкільної освіти

 

 1. Організація фестивалю

 

 • Організатором Відкритого методичного фестивалю є Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський  Палац дітей та юнацтва.

Співорганізатори фестивалю: Український інститут розвитку освіти, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут проблем виховання НАПН України, Лабораторія позашкільної освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Соціальні партнери: Kyiv Smart City, TAKE YOUR IDEA ( Академія талановитих керівників)

 • Учасниками фестивалю є педагоги, методисти, педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти міста Києва та регіонів України (за бажанням).
 • Для організації і проведення фестивалю створюється оргкомітет, для визначення переможців конкурсу – експертна комісія.
 • Експертна комісія:

– вивчає подані матеріали;

– встановлює переможців відповідно до номінацій.

 • Оргкомітет фестивалю:
 • інформує про проведення фестивалю, у т.ч. в соціальних мережах;
 • збирає та обліковує подані матеріали;
 • формує експертну комісію;
 • безпосередньо проводить фестиваль;
 • готує електронний альманах представлених матеріалів.

 

 1. Форми участі у фестивалі

 

3.1. Форми участі у фестивалі:

3.1.1. У рамках фестивалю проходить виставка-конкурс методичних матеріалів : стендові презентації, виставкові банери, друковані  матеріали (програми, проекти, наукові публікації, навчально-методичні посібники, дидактичні збірники, збірники методичних рекомендацій, методичні розробки тощо) за номінаціями:

– «Формувальне оцінювання у позашкільній освіті»

-«Soft skills» та засоби їх розвитку у позашкільній освіті»

– «Індивідуальна освітня траєкторія позашкільника».

3.1.2. Матеріали подаються у друкованому та електронному варіантах.

3.1.3. Тема має відповідати заявленим номінаціям.

3.1.4. Анотація має відображати актуальність матеріалів, висвітлювати зміст діяльності, досягнуті результати, можливості поширення та використовуватиметься для створення електронного альманаху ( 1 стор).

3.1.5. Орієнтовна структура матеріалу: назва, актуальність, ідея, мета, завдання, очікувані результати, цільова аудиторія, учасники та виконавці, форми та методи, етапи та терміни реалізації, ресурсне забезпечення, досягнуті результати та висновки.

3.1.6. До основного тексту конкурсної роботи можуть додаватися аналітичні ілюстративні матеріали (публікації у ЗМІ, фото та відео- матеріали, відгуки, узагальнені результати опитувань тощо).

3.1.7. Критерії оцінювання матеріалів:

– відповідність формальним вимогам (обсяг, пріоритетні напрями, структура оформлення);

– ступінь ефективності та практичності реалізованого досвіду;

– ступінь (рівень) інноваційності представленого досвіду.

 • Визначення та нагородження переможців

3.1.9. Визначення переможців відбувається за номінаціями та критеріями, що зазначені вище.

3.1.10. Дипломанти і лауреати відзначаються Дипломами встановленого зразка та можуть бути заохочені цінними подарунками, спеціальними призами.

3.1.11. За рекомендацією експертної комісії окремі матеріали з експозиції виставки можуть друкуватися у фахових виданнях.

 • Авторські права учасників.

3.1.13. Відповідальність за зміст представлених на конкурс робіт несуть автори.

3.1.14.Направлення конкурсних матеріалів на адресу оргкомітету вважається згодою авторів на публікацію та інші види поширення інформації про конкурсну роботу, зберігаючи авторське право.

3.2. «Вернісаж практик»: передбачені проведення та участь у майстер-класах, квестах, воркшопах, тренінгах, практикумах, лекціях, диспутах, дискусіях, презентаціях тощо.

 

 1. Термін проведення

 

4.1. Фестиваль проводиться  з 05 лютого по 07 лютого 2020 року.

4.2. Для участі у фестивалі потрібно надсилати заявки на адресу оргкомітету  за встановленою формою.

4.3. Матеріали в електронному вигляді потрібно надіслати на електрону адресу оргкомітету  до 27 січня 2020 року.

4.4. Друковані матеріали виставки приймаються 04 лютого з 9:00 до 13:00, монтаж виставки — 04 лютого    2020 року з 15:00 до 18:00

Координатор: Красовська Наталія

АДРЕСА оргкомітету фестивалю : м. Київ, 01010

вул. І.Мазепи, 13, каб.338, кабінет освіти дорослих

ТЕЛЕФОНИ для довідок: 280-63-97, 0633744542

e-mail: : aliquid230@gmail.com

Головна

РЕЄСТРАЦІЯ для учасників «M-Fest»

Координатор: Красовська Наталія

т. (044) 280-63-97, 0633744542

Facebook: Kyiv M-Fest

e-mail: aliquid230@gmail.com