«Київ M-Fest» 2019

РЕЄСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА

УМОВИ

участі у Відкритому міському методичному фестивалі закладів позашкільної освіти «Київ M-Fest»

(VIII Відкритій міській методичній виставці)

Тема: «Сучасні технології формування життєтворчого простору у  закладі позашкільної освіти»

 

 1. Мета та основні завдання

 

 • Метою проведення Відкритого методичного фестивалю є виявлення та поширення сучасних інноваційних технологій роботи педагогів у закладах позашкільної освіти, а також популяризація кращого досвіду.

 

1.2. Основні завдання фестивалю:

1.2.1. Сприяння активізації педагогічної творчості працівників позашкілля, прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику.

1.2.2. Популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій освітнього процесу в закладах позашкільної освіти;

1.2.3.  Сприяння підвищенню фахової майстерності методистів, педагогів.

1.2.4. Створення інформаційно-ресурсного банку передового досвіду роботи  педагогів у системі позашкільної освіти

2.Організація фестивалю

 

 • Організатором Відкритого методичного фестивалю є Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський  Палац дітей та юнацтва.

Співорганізатори фестивалю: Інститут проблем виховання НАПН України. Лабораторія діяльності позашкільної освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 • Учасниками фестивалю є педагогічні колективи закладів позашкільної освіти міста Києва та регіонів України (за бажанням), працівники соціально-педагогічних служб.
 • Для організації і проведення фестивалю створюється оргкомітет, для визначення переможців конкурсу – експертна комісія.

 

 • Оргкомітет фестивалю:
 • інформує про проведення фестивалю, у т.ч. в соціальних мережах;
 • збирає та обліковує подані матеріали;
 • формує експертну комісію;
 • безпосередньо проводить фестиваль;
 • готує електронний альманах представлених матеріалів.

 

2.5. Експертна комісія:

– вивчає подані матеріали;

– встановлює переможців відповідно до номінацій.

 

 1. Форми участі у фестивалі

 

3.1. Форми участі у фестивалі

3.1.1. Виставка-конкурс методичних матеріалів: стендові презентації, виставкові банери, друковані  матеріали (програми, проекти, наукові публікації, навчально-методичні посібники, дидактичні збірники, збірники методичних рекомендацій, методичні розробки).

3.1.2. Номінації виставки-конкурсу:

– Системи формування життєтворчого простору у закладі позашкільної освіти.

– Організація допрофільного, профільного та професійного навчання на базі закладу позашкільної освіти.

– Формування ключових життєвих компетентностей та їх моніторинг (оцінка).

3.1.3. «Вернісаж практик»: передбачені проведення та участь у майстер-класах, квестах, ворк-шопах, тренінгах, практикумах.

 

 1. Вимоги до оформлення методичних матеріалів

та критерії оцінювання

4.1.  Матеріали подаються у друкованому та електронному варіантах.

 • Тема має відповідати заявленим номінаціям.

4.3. Анотація має відображати актуальність матеріалів, висвітлювати зміст діяльності, досягнуті результати, можливості поширення та використовуватиметься для створення електронного альманаху ( 1 стор).

4.4. Орієнтовна структура матеріалу: назва, актуальність, ідея, мета, завдання, очікувані результати, цільова аудиторія, учасники та виконавці, форми та методи, етапи та терміни реалізації, ресурсне забезпечення, досягнуті результати та висновки.

4.5. До основного тексту конкурсної роботи можуть додаватися аналітичні ілюстративні матеріали (публікації у ЗМІ, фото та відео- матеріали, відгуки, узагальнені результати опитувань тощо).

4.6. Критерії оцінювання матеріалів:

– відповідність формальним вимогам (обсяг, пріоритетні напрями, структура оформлення);

– ступінь ефективності та практичності реалізованого досвіду;

– ступінь (рівень) інноваційності представленого досвіду.

 

 1. Визначення та нагородження переможців

 

5.1. Визначення переможців відбувається за номінаціями та критеріями, що зазначені вище.

5.2. Дипломанти і лауреати відзначаються Дипломами встановленого зразка та можуть бути заохочені цінними подарунками, спеціальними призами.

5.3. За рекомендацією експертної комісії окремі матеріали з експозиції виставки можуть друкуватися у фахових виданнях.

 

 

 

 

 

 

 1. Авторські права учасників

 

6.1. Відповідальність за зміст представлених на конкурс робіт несуть автори.

6.2. Направлення конкурсних матеріалів на адресу оргкомітету вважається згодою авторів на публікацію та інші види поширення інформації про конкурсну роботу, зберігаючи авторське право.

 

 

 1. Термін проведення

7.1. Фестиваль проводиться  з 19.02.2019 по 22.02.2019 року.

7.2. Для участі у фестивалі потрібно надсилати заявки та матеріали на адресу оргкомітету  за встановленою формою

https://docs.google.com/forms/d/1GfBfwA0wdEoIlsE81mnEIwlTj3TsjZ-4fznBD-bhBUY/edit до 18.01.2019

7.3. Монтаж виставки-конкурсу 18 лютого 2018 р.

 

 

АДРЕСА оргкомітету фестивалю : м.Київ, 01010

вул. І.Мазепи, 13, каб.129, кабінет освіти дорослих

ТЕЛЕФОНИ для довідок: 280-63-97

e-mail: parostokfest@gmail.com