Осінні марафонці

Два дні учасники збору «Осiнній марафон» вивчали азимут, вчилися рахувати кроки та переводити їх в метри. Знаходили КП на розмiченiй дистанцii, визначали та вiдмiчали їх знаходження на картi.

Учасники будуть використовувати навики орiєнтування на дистанцiї у заданому напрямку, знаходити КП на лiнiї та вчитимуться орієнтуватися за легендою.