Нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання у ЗПО

Міжнародні договори

Конвенція про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Конвенція про права дітей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Національні НПА

ЗУ «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

ЗУ «Про позашкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

Постанова КМУ №433. Положення про позашкільний навчальний заклад https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-2001-%EF

Постанова КМУ №779 Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF

Постанова КМУ №963 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF

Постанова КМУ від 25.08.2004 №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1096-2004-%D0%BF