ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ ДЛЯ БАТЬКІВ. КОНФЛІКТИ МІЖ БАТЬКАМИ І ПІДЛІТКАМИ. БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Від стилю батьківського виховання певним чином залежать і риси особистості підлітка. Найбільш важливими є два вектори виховного впливу (за Е. Еріксоном):
✅Батьківське прийняття/чуйність
✅Батьківська вимогливість/контроль
Їх поєднання і утворює 4 СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ:
🔴Авторитетний – прийняття ⬆️ 🙂, контроль ⬆️🙂.
Розуміння і прийняття дитини та розумні вимоги до неї. Наявність постійного контролю за їх дотриманням.
🔴 Авторитарний – прийняття ⬇️😕, контроль ⬆️ 😕.
Надмірні вимоги і жорсткий контроль у поєднанні з нечутливістю і неуважністю до потреб дитини.
🔴 Потуральний – прийняття ⬆️🤪, контроль ⬇️😕.
Обмежена кількість правил та вимог. Значна свобода дитини й її гіперопіка батьками.
🔴 Відсторонений – прийняття ⬇️ ☹️, контроль⬇️☹️. Відмежованість і нечутливість батьків до потреб дитини, обмаль правил та обмежень для неї.
НАСЛІДКАМИ того чи іншого стилю виховання є певні риси особистості підлітка:
🔶 Авторитетний – висока самоповага і самооцінка, значні соціальні вміння, велика увага до соціальних і моральних проблем, хороша навчальна успішність.
🔶 Авторитарний – середні соціальні вміння, високий рівень тривожності, нестійка самооцінка, несамостійність і підвищена конформність до впливу ровесників.
🔶 Потуральний – низькі соціальні вміння, пасивність, інфантилізм та егоїзм, слабкий самоконтроль, схильність до демонстративної та аморальної поведінки.
🔶 Відсторонений – низькі соціальні вміння, знижена самооцінка, висока тривожність та агресивність,схильність до неконтрольованої та аморальної поведінки.
Гармонізувати шляхи розв‘язання конфліктів цілком реально через певні ВИХОВНІ ПРИЙОМИ:
❤️ вияви прийняття підлітка через любов, зацікавленість, турботу;
🙌 визнання дорослішання підлітка;
📚 послідовність подачі вимог та перевірка їх дотримання підлітком;
🙈 уникнення практики подвійних очікувань: то дитячого підкорення, то дорослої самостійності;
🌈 толерантне наставництво щодо інтересів, взаємин з ровесниками та поведінки підлітка.
Підготовлено психологинею, методисткою КПДЮ Анною Гладкою.